31 december 2013

Gemeentelijke bijdrage zorgverzekering veilig gesteld in 2014

Ook in 2014 blijft de gemeente Schinnen een financiële bijdrage aan de zorgverzekering geven voor mensen die het hard nodig hebben.  Het voorstel hiervoor inclusief de financiële dekking werd door de PvdA-fractie aan de gemeenteraad voorgesteld. De gemeenteraad had vervolgens weinig moeite het PvdA voorstel raadsbreed te omarmen.

De regeling waarbij een gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering gedaan werd bestond al in Schinnen. In de bezuinigingsrondes in 2012 werd deze tegemoetkoming geschrapt voor 2014. Hiervoor was destijds een goede reden: het Rijk had plannen de zorgbijdrage inkomensafhankelijk te maken. Door de afschaffing van deze plannen bleef het Schinnense initiatief om mensen financieel te ondersteunen voor hun zorgbijdrage van belang. In Schinnen maakten hiervan ongeveer 90 personen gebruik; deze mensen hebben door het voorstel van de PvdA-fractie een klein steuntje in de rug.

Een Sociaal Schinnen begint bij de PvdA Schinnen